Missie & Visie

 
Voor een leefbare aarde voor toekomstige generaties

Klimaatverandering is een reële bedreiging voor de toekomst van de mensheid. Volgens de FAO is vee & visteelt verantwoordelijk voor 14.5 procent van de wereldwijde CO2 uitstoot. Hiermee levert deze sector een grotere bijdrage aan de opwarming van de aarde dan de uitstoot van alle auto's, bussen, vrachtwagens, schepen en vliegtuigen bij elkaar opgeteld. Volgens de Universiteit van Oxford is het switchen naar een plantaardig dieet de belangrijkste bijdrage die ieder individu kan doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Stichting Plantbase zet zich in om de transitie naar plantaardige voeding te versnellen.

Voor het verbeteren van dierenwelzijn

Jaarlijks worden er 80 miljard dieren gedood in intensieve veehouderijen & visverwerkende bedrijven voor de productie van vlees, vis en zuivel. Deze dieren leven vaak onder erbarmelijke omstandigheden en sterven een vroege dood. Uit The Cambridge Declaration on Consciousness blijkt dat dieren bewuste ervaringen ondergaan en pijn kunnen lijden. Stichting Plantbase vindt dat het elimineren van dierenleed in de veeteelt industrie een kwestie van ethiek en medeleven is waar we als mensheid verantwoordelijk voor zijn. We zetten ons in voor een eerlijkere wereld voor mens en dier.

Voor het gebruik van duurzame materialen

Naast de voedings industrie worden ook in de de mode, meubel, cosmetica en auto industrie dieren gedood voor het gebruik van bijvoorbeeld huiden als halffabrikant. Denk hierbij aan leer voor kleding of stoelzitting. Stichting Plantbase wil met haar bestaan bijdragen aan het elimineren van het doden van dieren voor menselijk gebruik in alle industrieen.